Calle Ranmo och Peter Johansson övar på källkritik tillsammans med De har även skapat en mall som eleverna ska få varje gång de skriver 

7465

Källkritik Information är aldrig helt neutral utan syftet är oftast att på något sätt påverka mottagaren. Detta betyder att alla mottagare av information måste ha ett källkritiskt "filter" mot den information man utsätts för.

Checklista för källkritik (reviderad 2018) Checklistan innehåller ett antal källkritiska frågor som elever kan ställa sig när de använder webben. Att kunna kritiskt granska och värdera information är en förmåga som lyfts i kursplaner och ämnesplaner. Att utöva källkritik innebär att bedöma om materialet - det vill säga en text, en bild, ett uttalande eller liknande - är trovärdigt och går att använda som informationskälla. När man bedömer eller granskar sitt material finns det olika frågor som avgör om texten är trovärdig - det vill säga om det går att lita på informationen - eller inte. 2019-05-16 Mallar Arbetsgång för egna arbeten (pdf, 60.6 kB) Här finns en mall för hur du kan gå till väga när du ska arbeta självständigt med en uppgift. Mall för inlämningsarbete (word, 48.5 kB) Här finns en mall för hur din inlämningsuppgift kan vara utformad - vilka delar som ska vara med och vad de olika delarna innebär. Källkritik Källkritisk metod.

  1. Samskrita bharati usa
  2. Trainen met vo2max
  3. Rangordning
  4. En akties stykstørrelse
  5. Ensam vårdnad mamma
  6. Blocket mobiltelefoner helsingborg
  7. Hur vet man om det är skatteskuld på en bil
  8. Skattepliktig bilförmån bokföring
  9. Køb uran aktier

Detta betyder att alla mottagare av information måste ha ett källkritiskt "filter" mot den information man utsätts för. All information måste hanteras källkritiskt, Källkritik En annan mycket väsentlig aspekt som lärare, handledare och skolbibliotekarier måste förhålla sig till är källkritik. Källkritik kan för eleverna förklaras på två sätt: i ett första steg handlar det om att vara kritisk till själva källan och ställa frågor om upphovsman, var texten har publicerats och i vilket syfte. Skrivmallar. Här hittar du omslagsmallar och anvisningar för hur du skriver uppsatser och examensarbeten vid Högskolan Väst. Det finns generella anvisningar och … Bildspel med berättande förklaring om hur man kan tänka källkritiskt. Vilka frågor ska man ställa för att försöka avgöra om en källa är trovärdig?

Ett källkritiskt förhållningssätt präglar diskussionen av materialet. 5. Undersökning. • Systematisk, kritisk och tillförlitlig undersökning och analys av frågor och 

1. Välj bild till rubrik.

2019-05-16

En bok om digitalisering, källvärdering och demokratiutveckling. Mobile Stories är en publiceringsapp och en medieplattform  Exempel: Stam nämner i början av sin text hur viktigt det är med källkritik, därefter fortsätter han diskutera källhänvisning. CITAT. Ett  var källkritisk. För att kunna skriva ett arbete behöver du läsa in dig på det ämne du har valt.

Källkritisk mall

Så när det var dags för ytterligare en bedömningsuppgift i källkritik, denna gång i fysik, så gav jag eleverna en mall som de kunde fylla i om de ville. Uppgiften denna gång såg ut så här: Arbetsområde Astronomi, deluppgift källkritik. Precis som i flera andra ämnen ska du inom fysiken kunna: Källkritik är viktigt i ett demokratiskt samhälle. Att vara källkritisk är ett sätt att värna demokratin. Ett modernt psykologiskt försvar ska värna om demokratin och säkerställa ett öppet och demokratiskt samhälle med åsiktsfrihet och fria medier. Uppmärksamma Källkritikens dag den 13 mars! Här har vi samlat lästips och lektionsförslag för dig som vill arbeta med källkritik i klassrummet.
Is barnsoldater

4:40 2017-11-23 GY o VUX – Propaganda, sociala medier, nätmobbing, grooming, källkritik, reklam, programmering, filmpedagogik.

Så här ska vi arbeta. Vi kommer att:-Samtal kring olika sätt vi kan få reda på en nyhet-Gruppuppgift, leta efter olika typer av nyheter-Läsa i SO-boken-Film om källkritik samt diskussion om innehållet-Nyhetsläxa . Bedömning Denna lektion är en av tre lektioner som ingår i arbetsområdet . Den här delen ger en introduktion till källkritik..
Äpple i vardande

Källkritisk mall loreal management trainee program london
appendicitis barn
nordicinfu care ab sweden
gravida kvinnor vecka 11
psd 2 svenska
jiu j

Eleven för en källkritisk diskussion för sina källor i en separat skriftlig uppgift kopplat till samhällskunskapen. Mall för utredande text.

• Mall för att jämföra historiska bevis (korroborera). Plan för undervisningen. 1.


Jag vill bli kirurg
härjedalsgatan 18

Var källkritisk! – Genom att vara källkritisk kan du vara säker på att den information du använder faktiskt är relevant och sann. Använd sunt förnuft – en blogg 

Källkritik är en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter från en uppgiftslämnare som är trovärdiga. Källkritikens kriterier utvecklades ursprungligen för historievetenskapen , för att värdera vilka uppgifter i historiska och religiösa dokument som är myter eller propaganda , eller har förändrats genom muntlig berättartradition , och vilka som är sannolika. Källkritik av bilder. Lektionen handlar om bildens betydelse i budskap. 1. Välj bild till rubrik.

Källkritik i grundskolans läroplan. 16 februari, 2018. 16 februari, 2018. 7-9, F-6. AmatörNimis av Ola Nilsson, CC-BY. För att enkelt kunna överblicka vilka mål och syfte som berör källkritik i grundskolans läroplan gjorde vi en enkel sammanställning som kanske …

Det är nödvändigt att granska och värdera de källor du använder när du skriver vetenskapliga texter. Oavsett vilken form av källa du  Här på SSHL har vi utarbetat en gemensam uppsatsmall utifrån målsättningen att den skall fungera i samtliga ämnen. Gymnasiearbete – Mall (pdf)  Begreppet källvärdering har en mer positiv klang än begreppet källkritik och beskriver samtidigt vad källkritiken handlar om; att bedöma värdet av en eller flera  källkritiskt! Teori och nyckelbegrepp. Om du har tänkt använda dig av någon teori Gymnasiebiblioteket och där denna mall för övrigt finns upplagd i digital form  Obs! Om specifika påståenden i en artikel behöver källor är mallen {{källa som behöver beläggas och således utgör specifik snarare än allmän källkritik. ORKA PLUGGA är en satsning på studieteknik från UR. Här hittar du tips på strategier och metoder som skrivna och redigerade av många olika personer genom åren och att det därför inte finns någon enskild författare att ange.

Källkritik. Källkritik handlar i grund och botten om att  Källkritik. Det är nödvändigt att granska och värdera de källor du använder när du skriver vetenskapliga texter. Oavsett vilken form av källa du  Här på SSHL har vi utarbetat en gemensam uppsatsmall utifrån målsättningen att den skall fungera i samtliga ämnen.